https://www.facebook.com/ThuyTinhBD

Địa chỉ: 89 Tô Vĩnh Diện, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Địa chỉ: 47 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện Thoại: 0906657358; 0964961986