Bộ ấm, ly trà thủy tinh

150,000

Bộ Ấm trà bằng thủy tinh gồm: 1 Bình thủy tinh và 6 ly uống trà bằng thủy tinh. Giá sốc tại Thủy Tinh Bình Dương.

Bộ ấm, ly trà thủy tinh

150,000