Chai rượu bầu 375ml và 500ml

39,000 29,000

Chai rượu bầu 375ml và 500ml
Thủy tinh siêu dày, thủy tinh cao cấp đạt chuẩn hàng xuất khẩu.
Chai rượu bầu 375ml và 500ml

39,000 29,000

Danh mục: